• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Wpływ klimatyzacji na zdrowie

Żeby zostać lekarzem trzeba skończyć skomplikowane studia medyczne, odbyć staż w szpitalu lub ewentualnie przychodni oraz dopiero wówczas wolno rozpocząć prowadzenie samoistnej praktyki lekarskiej. W Polsce tytuł doktora zdobywa się kończąc sześcioletnie, jednolite studia na wydziale lekarskim dowolnej uczelni lekarskiej. Dyplom zdobyty po jej ukończeniu jest równorzędny z pospolitym dyplomem magistra. Absolwent ma jednakże tytuł lekarza medycyny, a nie magistra. Prawo wykonywania zawodu zdobywa się po odbyciu ponad rocznego stażu w wybranej placówce, gdzie w szeregu przypadków przeprowadza się usg barku warszawa. Tytuł lekarza specjalisty otrzymuje się po około 5 latach szczególnego szkolenia z wybranej dziedziny medycyny. Odbywa się ono w trakcie pracy zawodowej. Można zrobić więcej aniżeli jedną specjalność, np. neurologię oraz psychiatrię. Pilnie poszukiwani lekarze eksperci muszą się bezustannie kształcić, albowiem medycyna to jedna z najszybciej kształtujących się gałęzi wiedzy. Ważne jest czytanie specjalistycznej prasy, nowinek leczniczych oraz udział w konferencjach czy sympozjach lekarskich.

1. Więcej informacji

2. Kliknij

3. Przeczytaj więcej

4. Przeglądaj

5. Dowiedz się teraz

Categories: Medycyna

Comments are closed.